Ziektelast bij COPD

De CAHAG vindt het belangrijk dat de ziektelast bij patiënten met COPD in kaart gebracht wordt door middel van een multidimensionele vragenlijst.
De ziektelast wordt immers bepaald door de toestand van meerdere domeinen van de patiënt.
Zowel het Nijmeegs Clinical Screening Instrument (NCSI) als de Ziektelastmeter COPD (LAN) zijn bruikbare en valide methoden om de ziektelast in kaart te brengen.
Vanwege de wetenschappelijk aangetoonde verbetering van de kwaliteit van leven bij het gebruik van de LAN-Ziektelastmeter (*) zal de CAHAG echter haar inspanningen richten op de implementatie van deze Ziektelastmeter in de eerstelijn.

Meer informatie