Spirometrie in de huisartsenpraktijk

Op deze pagina vindt u praktische, toepasbare informatie over spirometrie in de huisartsenpraktijk, opgesteld door huisartsdeskundigen op dit gebied.

1. Beoordelingsformulier spirometrie:

Formulier voor spirometrie dat is ontwikkeld in het kader van de CASPIR cursus. Dit formulier voegt het beste samen uit reeds bestaande beoordelingsformulieren die in omloop zijn. Het formulier geeft ondersteuning bij het interpreteren van de Spirometrie zowel op uitvoering als beoordeling. Het formulier geeft houvast voor een systematische en stapsgewijze interpretatie van uitvoering en resultaten van de metingen.

2. Referentiewaarden spirometrie:

  • Referentiewaarden voor volwassen niet-blanken.
  • Lower Limit of Normal 
    De nieuwe Astma en COPD standaarden zijn uit. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het afkappunt wanneer we spreken van obstructie. Bij deze nieuwe interpretatie verlaten we het vaste afkappunt van 0,70 bij de FER-ratio (=FEV1/FVC-ratio) en werken we voortaan met de Lower Limit of Normal. Deze waarde doet meer recht aan de diagnosestelling COPD, omdat ouderen vanaf 60 jaar van nature een FER-ratio krijgen onder de 0,70. In de oude standaard wordt daar al melding van gemaakt, door middel van onderstaande opmerking. Klik hier voor meer informatie. 
  • GLI 2012, klik hier voor meer achtergrondinformatie 
  • Stappenplan instellen GLI referentie waarden voor de gebruikers van de CareFusion Spirometrie PC Software. Aan het updaten van de verschillende spiro-software zijn wel kosten verbonden. De hoogte van de bedragen zijn afhankelijk van de verschillende versies van de software.  
  • Stappenplan instellen GLI referentie waarden voor de gebruikers van de Welch Allyn Spirometrie PC Software. 

3. Handige websites over spirometrie:

www.Spirxpert.com
Become an expert in Spirometry

www.spirometrie.info/nl/spirometrie
Interpretatie van de flow-volume curve

www.nvla.nl
De Nederlandse vertaling van internationale ERS/ATS richtlijnen voor longfunctie-onderzoek. Dit is een handig document als je, je wilt verdiepen in de achtergronden van de longfunctie.