Screeningsinstrumenten

Er zijn verschillende screeningsinstrumenten/vragenlijsten voor het meten van de gezondheidstoestand van uw Astma/COPD patiënt

ACT > Asthma Control Test 

Vragenlijst om te beoordelen hoe de Astma onder controle is 

c-ACT > Childhood Asthma Control Test

ACQ > Asthma control Questionnaire 

Vragenlijst voor kinderen om te beoordelen hoe de astma onder controle is 

CCQ > Clinical COPD Questionnaire 

Vragenlijst om de gezondheidstoestand van COPD patienten in kaart te brengen. Klik hier voor meer achtergrond informatie

MRCMedical research council

Vragenlijst om de mate van dyspneu in kaart te brengen 

RIQ-MON10 > 

Vragenlijst om de gezondheidstoestand van Astma/COPD patienten in kaart te brengen. Klik hier voor meer achtergrond informatie. 

Ziektelast > 

Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de ziektelastmeter in de verschillende HIS-sen. Deze ziektelastmeter is bedoeld ter ondersteuning van het consult van de praktijkondersteuner. Het is gebaseerd op de CCQ met een aantal extra vragen, die meer op ziektebeleving van de patiënt ingaan.