CAHAG conferentie

Om de twee jaar organiseert de CAHAG in januari een conferentie. De conferentie staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma & COPD en de vertaling daarvan voor de praktijk. De afgelopen jaren hebben voornamelijk huisartsen, longartsen, praktijkverpleegkundigen, longverpleegkundigen, kinderlongartsen, verpleegkundig specialisten en onderzoekers de conferentie bezocht. De conferentie bestaat uit plenaire lezingen en verscheidende sessies. In de sessies vertellen onderzoekers over hun onderzoek en de betekenis voor de praktijk.