Praktijkondersteuning

Protocollaire Astma/COPD-zorg op basis van herziene standaarden

De nieuwste versie van de Protocollaire Astma/COPD-zorg is gebaseerd op de herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Deze uitgave heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van de voorgaande versie:

  • zorg voor patiënten met astma en COPD is uitgewerkt;
  • nieuwe stroomschema’s voor onder andere management van astma en COPD in een overzicht;
  • uitgebreid aandacht voor persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en werken met individueel zorgplan;

een aantal veelvoorkomende handelingen is uitgewerkt in aparte protocollen;

  • een hoofdstuk over palliatieve zorg;
  • een aparte uitwerking over astma bij kinderen;
  • toevoeging van een index.

Praktische lijst met mogelijke indicaties voor paramedische zorg voor COPD-patienten (cf LESA), vragenlijst t.b.v. indicatie fysiotherapie of oefentherapie bij COPD en vragenlijst t.b.v. dietetiek (cf LESA) Download de vragenlijst.

Praktische kwaliteit van leven vragenlijst toepasbaar bij controles van COPD & astma patienten in de huisartsenpraktijk. Klik hier voor de screeningsinstrumenten 

Praktische vragenlijst voor casefinding in de huisartsenpraktijk

(gepubliceerd in het CAHAG Bulletin jaargang 1, nr. 1, november 2006)
a. Vragenlijst
b. Vragen rondom het gebruik van de vragenlijst

Voor meer informatie over het preventieconsult COPD klik hier 

De Placemat: Wat wilt u bespreken met de praktijkverpleegkundige 

Medisch Inhoudelijke Eindtermen POH astma & COPD

De medisch inhoudelijke eindtermen praktijkondersteuner astma & COPD zijn gereed.
Deze zijn opgesteld door de LHV, het NHG, de CAHAG en de DiHAG en besproken op een Invitational Conference op 17 maart 2004. Klik hier voor de volledige tekst van de Eindtermen.
Klik hier voor het competentieprofiel en de eindtermen, versie oktober 2014  

Cursussen POH:

Heeft u vragen?

E-mail: cahagsecretariaat@nhg.org.