Patiënteninformatie

Patiënten informatie

De informatie die u in deze website kunt vinden is bedoeld voor zorgverleners zoals huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Informatie voor patiënten is te vinden op de website van het Longfonds; de patiëntenvereniging voor alle informatie over longaandoeningen en belangenbehartiging.

Informatie over het gebruik van inhalatoren zijn te vinden op www.inhalatorgebruik.nl U kunt kiezen op deze website of u informatie wilt hebben als patiënt of als zorgverlener. Op deze website vindt u protocollen en instructiefilmpjes.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft Thuisarts, ontwikkeld. Thuisarts is ontwikkeld voor mensen die betrouwbare informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt hier alle informatie over uw longaandoening vinden.

Een filmpje om de emotionele impact van COPD te belichten vindt u op: Living with COPD 

 

 

Longfonds: 

Patiëntenvereniging 
Patiëntenfolders