Longaanval

Longaanval/exacerbatie

Longaanval is een ander woord voor exacerbatie.  Het Longfonds geeft de voorkeur aan het gebruik van het woord longaanval, Om de ernst en impact ervan duidelijker te maken. Sterfte na een longaanval met ziekenhuisopname na 2 jaar is hoger dan na een hartaanval.”

Een exacerbatie is een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen 1 of enkele dagen. Die wordt gekenmerkt door een toename van kortademigheid en hoesten, al of niet met slijm opgeven, die groter is dan de normale dag-tot-dag variabiliteit (uit de NHG-Standaard).

Zowel bij astma- als COPD-patiënten kunnen exacerbaties optreden. De ernst van een exacerbatie wordt geclassificeerd volgens de mate van behandeling die nodig is:

  1. Niet-ernstig: verhogen dosering luchtwegverwijders.
  2. Ernstig: orale corticosteroïdkuur met of zonder antibioticum of ziekenhuisopname.

Patiënten herstellen soms niet meer volledig van een exacerbatie en halen nadien niet meer hetzelfde niveau van functioneren van vóór de exacerbatie. Een snelle behandeling van een exacerbatie kan de duur en de ernst verkorten. Vandaar dat een verslechtering snel door de patiënt herkend moet worden zodat de behandeling vroeg kan starten. Vaak is er spraken van een vast patroon dat de patiënt bij zichzelf herkent: bijvoorbeeld minder energie, meer hoesten, kleur van sputum. Het is belangrijk dat de patiënt zich bewust is van deze signalen en tot actie overgaat.

REDUX  

De CAHAG is het project REDUX opgestart. REDUX staat voor REducing Delay through edUcation in patients with eXacerbations. Eén van de onderdelen van REDUX is het volgen van scholing waarin de kenmerken van een ernstige en niet-ernstige exacerbatie bij COPD worden benoemd en uitgelegd wat dit voor het te voeren beleid betekent. Er wordt een exacerbatieherkenning en actieplan in samenspraak met de patiënt opgesteld. Klik hier voor het herken en actieplan. Tenslotte wordt toegelicht wat er op organisatorisch terrein in de eigen praktijk moet gebeuren om het exacerbatiemanagement te optimaliseren.