CAHAG cursus voor praktijkondersteuners en huisartsen

Elk jaar organiseert de CAHAG weer haar jaarlijkse landelijke cursus voor PVK/POH en huisartsen

Vertrouwd, bekend en ook altijd actueel!

In het voorjaar van 2018 organiseert CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep) weer haar jaarlijkse landelijke cursussen voor praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners en huisartsen, die actief zijn in de zorg voor astma en COPD-patiënten. Ook andere ketenzorgpartners zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze cursus. Na de komst van veel COPD-ketens in het land is nu ook het aantal zorgprogramma’s gericht op astma stijgend in aantal. 

In deze cursus ligt de focus zoals altijd op het gericht verbeteren van de geboden zorg bij astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Door deze cursus als samenwerkend huisarts en praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner te volgen kunt u samen inspiratie krijgen en ideeën opdoen over waar verbeteringen mogelijk zijn. De cursus wordt weer in Amsterdam en in Zwolle aangeboden. Met aandacht voor actuele en toekomstige ontwikkelingen worden praktische handvatten aangereikt om de zorg te optimaliseren. 

Workshops worden aangeboden voor lichtgevorderde (LG) en vergevorderde (VG) praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners en workshops die met name voor huisartsen (HA) en verpleegkundig specialisten (VS) interessant zijn. We bieden een gevarieerd aanbod aan workshops dat het gehele werkveld bestrijkt. De cursus bouwt voort op de cursussen die gegeven zijn in de afgelopen jaren met geactualiseerde workshops en geheel nieuwe onderwerpen inclusief een CAHAG film.

Meer informatie en het volledige programma volgen. Vanaf dan kunt u zich ook aanmelden.

Praktische informatie

Datum: 
dinsdag 28 maart 2017 09:30 t/m 16:30
Locatie: 
Amsterdam
Accreditatie: 
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN (Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register), NVvPO en NHG.
Kosten: 
De kosten voor deelname bedragen € 185,- per persoon; dit bedrag is inclusief lunch

Agenda

31 jan
Papendal/ Arnhem
21 mrt
Amsterdam
11 apr
Zwolle