CASPIR (COPD, Astma en Spirometrie)

Doelgroep

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

Waar

De cursus CASPIR wordt in de regio aangeboden. Het is de bedoeling dat de kaderhuisarts astma/COPD of CAHAG huisarts in een regio de cursus samen met de samenwerkende longarts en longfunctie-laborant, uit die desbetreffende regio, verzorgen.
De cursus CASPIR kan bij de CAHAG ingekocht worden door ROS-en, WDH’s, HAGRO’s, of andere eerstelijnsorganisaties. Ook farmaceutische bedrijven kunnen de cursus organiseren en faciliteren in de regio. De cursus blijft eigendom van de CAHAG, de docenten moeten door de CAHAG worden goedgekeurd en de inhoud is onafhankelijk opgesteld door de participerende beroepsorganisaties; NVALT, NVLA, CAHAG, NHG, V&VN praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en Radboud UMC.

Wanneer

Data worden in overleg met de organisator in de regio vastgesteld.

Aanmelding

Als u interesse hebt om de cursus CASPIR te volgen, kunt u kijken of u de cursus in uw regio aangeboden wordt (zie onderaan deze pagina). Wordt er geen CASPIR scholing aangeboden dan kunt u contact zoeken met een eerstelijnsorganisatie in uw regio en de vraag daar neer leggen. Het is ook mogelijk meerdere koppels te benaderen (8 tot 10 koppels zijn noodzakelijk om de cursus te starten) en deze namen door te geven aan de CAHAG coördinator. Met behulp van een verdeelsleutel en met uw toestemming wordt uw aanmelding doorgegeven aan een farmaceutisch bedrijf. Zij benaderen u dan voor verdere afspraken.

Organiseren CASPIR scholing in uw regio

Wilt u zelf een CAPSIR scholing organiseren, dan vindt u hier de voorwaarden. 
Door op één van de volgende links te klikken, opent zich het betreffende aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier CASPIR module 1 t/m 5
Voorwaarden uitzetten CASPIR module 1 t/m 5
Aanmeldingsformulier CASPIR module 6
Voorwaarden uitzetten CASPIR module 6
Richtlijn vergoeding docent

Kosten

De minimum bijdrage voor deelname aan de CASPIR cursus module 1 t/m 5 bedraagt 400 euro voor een huisarts en 300 euro voor een praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente. Voor een module 6 wordt een minumum bijdrage van 80 euro voor een huisarts en 60 euro voor een praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner of praktijkassistente gevraagd.

Accreditatie

CASPIR is geaccrediteerd door het NHG, de V&VN en de NVvPO.

Vorm

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

Module 1

Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd)

Module 2

Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur)
Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie

Module 3

Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)

Module 4

In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)

Beoordelingsformulier spirometrie

Module 5

Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur)
Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.

Functionele certificering

Afhankelijk van de functie van de cursist in het spirometrisch proces (betrokken bij uitvoering versus interpretatie) krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van spirometrie.

Eisen van hercertificering

Het certificaat is 3 jaar geldig. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden alleen behouden blijven indien daar regelmatig aandacht aan wordt gegeven. De CAHAG heeft hiervoor eisen van hercertificering geformuleerd. Klik hier voor de eisen.

Portfolio

Hierbij de instructie voor het maken en het aanleveren van het portfolio

Refresher course (module 6)

Het certificaat kan verlengd worden door deelname aan module 6 bijeenkomsten. Daarnaast mag 1 module 6 avond per hercertificeringsperiode vervangen worden door deelname aan CASPIR online.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van CASPIR; onderwijs@secretariaatcahag.nl.

Waar worden CASPIR-cursussen gegeven?

Hieronder vindt u een overzicht met data en locaties van lopende en komende CASPIR-cursussen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderwijs@secretariaatcahag.nl.