Caspir en Spirometrie

Caspir

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

Klik hier voor:

Kaspir

“KASPIR” is de spirometrie-cursus voor huisartsen en praktijkondersteuners die ook spirometrie bij kinderen in de huisartsenpraktijk doen. Het uitvoeren van longfunctieonderzoek bij kinderen vraagt om speciale vaardigheden, voor de interpretatie gelden andere afkapwaarden. Deze cursus wordt gehouden voor koppels van huisartsen en praktijkondersteuners die al in bezit zijn van een CASPIR-certificaat. Voor meer informatie onderwijs@secretariaatcahag.nl.

Voorwaarden uitzetten KASPIR

Richtlijn vergoeding docent KASPIR

Aanmeldingsformulier KASPIR

Spirometrie

Klik hier voor: