CAHAG cursus voor praktijkondersteuners en huisartsen

Vertrouwd, bekend en nu met 10 (!) nieuwe workshops

 In het voorjaar van 2019 organiseert CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep) weer haar jaarlijkse landelijke cursussen voor praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners en huisartsen.

 Ook andere ketenzorgpartners zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze cursus.

 In 2019 programmeren wij voor u tien nieuwe workshops! Onderwerpen die net even wat anders zijn dan de reguliere onderwerpen. Workshops die al in een eerder jaar gegeven zijn, worden weer geactualiseerd of bijgesteld.

 Met deze cursus willen we de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor goede zorg bij astma/COPD op praktijkgerichte wijze aandacht geven.

 Door deze cursus als samenwerkend huisarts en praktijkverpleegkundige/ praktijkondersteuner te volgen, kunt u zich ook samen laten inspireren en ideeën opdoen.

 De cursus wordt ook dit jaar weer zowel in Amsterdam als in Zwolle aangeboden. Er is ruime aandacht voor actuele en toekomstige ontwikkelingen en er worden praktische handvatten aangereikt om de zorg te optimaliseren.

Workshops worden aangeboden voor lichtgevorderde (LG) en vergevorderde (VG) praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners en workshops die met name voor huisartsen (HA) en verpleegkundig specialisten (VS) interessant zijn. We bieden een gevarieerd aanbod aan workshops dat het gehele werkveld bestrijkt.

08.30 uur Inschrijving
09.15 uur Opening en plenaire lezing: 'Nieuwe ontwikkelingen in Diagnostiek en Therapie van astma/COPD'
09.45 uur Workshopronde 1
11.10 uur Koffiepauze
11.35 uur Workshopronde 2
13.00 uur Lunchpauze
14.00 uur Plenaire lezing: Derdehands meeroken
14.50 uur Workshopronde 3
16.30 uur Borrel

 

Wilt U zich inschrijven klik dan hier

Voor een uitgebreidere beschrijving van de workshops, zie uitgebreide workshopomschrijving.