CAHAG cursus voor praktijkondersteuners en huisartsen

Oud, bekend en toch steeds weer nieuw!

Elk jaar organiseert CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep) weer haar jaarlijkse landelijke cursussen voor de praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners en huisartsen, die actief zijn in de zorg voor astma en COPD-patiënten. Ook andere ketenzorgpartners zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze cursus. Na de komst van veel COPD-ketens in het land nemen nu ook de zorgprogramma’s gericht op astma snel in aantal toe.

In deze cursus ligt de focus zoals altijd op het gericht verbeteren van de geboden zorg bij astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Door deze cursus als samenwerkend huisarts en praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner te volgen kunt u samen inspiratie krijgen en ideeën opdoen waar verbeterstappen te zetten zijn.

De cursus wordt in 2018 ook weer in Amsterdam en Zwolle aangeboden. Met aandacht voor actuele en toekomstige ontwikkelingen worden praktische handvatten aangereikt om de zorg te optimaliseren.

Workshops worden aangeboden voor lichtgevorderde (LG) en vergevorderde (VG) praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners en workshops die met name voor huisartsen (HA) en verpleegkundig specialisten (VS) interessant zijn. We bieden een gevarieerd aanbod aan workshops dat het gehele werkveld bestrijkt. De cursus bouwt voort op de cursussen die gegeven zijn in de afgelopen jaren. Wel zijn er ook dit  jaar een aantal nieuwe onderwerpen en zijn veel eerder gegeven workshops geactualiseerd of bijgesteld.