CAHAG-Conferentie 2017: groot succes

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9e Conferentie die de CAHAG organiseerde op 19 januari jongstleden was een groot succes. Rondom het thema: “Longzorg, alles onder controle !?”  werd een boeiend en zeer afwisselend programma gepresenteerd met diverse plenaire sprekers, jonge onderzoekers die hun onderzoeksresultaten in kleinere parallelsessies of op posters presenteerden en gevariëerde discussies aan de hand van stellingen.

Hilary Pinnock, hoogleraar Primary Care Respiratory Medicine aan de Universiteit van Edinburg, beet de spits af met een presentatie over zelfmanagement bij astma- en copd-patiënten: hoe mooi zijn alle plannen en technologische ontwikkelingen maar hoe moeizaam is de implementatie in de praktijk van alledag.

E-health was een thema dat in meerdere sessies en lezingen aan het licht kwam. Het lijkt nuttig om in te zetten maar het bewijs op verbetering van kwaliteit van leven is nog lastig aan te tonen. Daarnaast bleek uit meerdere lezingen dat longzorg vooral patiëntgericht moet zijn, waarbij de integrale toestand van de patiënt in kaart gebracht moet worden om gepaste zorg te kunnen geven.

Walter Balemans, kinderlongarts uit Nieuwegein, vertelde tenslotte hoe therapietrouw de meest invloedrijke factor op de astmacontrole bij kinderen is.

De dag werd afgesloten met de uitreiking van het beste Abstract en een geslaagde opvoering van het Cabaret “Op  sterk water”.