CAHAG Bulletin en publicaties

Inhoud per nummer

CAHAG Bulletin nummer 3-2018

Download pdf

 • Bronchiale hyperreactiviteit en gewijzigde ICPC-codes
 • Effecten van de “Goed leven met COPD” interventie: een vergelijkend onderzoek in de eerste lijn
 • Rol van de huisartsenpraktijk bij zuurstoftherapie in de thuissituatie


CAHAG Bulletin nummer 2-2018

Download pdf 

 • Palliatieve zorg aan COPD-patiënt in de eind­fase
 • Identificatie van patiënten met COPD die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg door middel van het ProPal-COPD instrument
 • Medicatie in de palliatieve fase van COPD
 • Vitamine D en de longen
 • Referenties

CAHAG Bulletin nummer 1-2018

Download pdf 

 • Uitdagingen van stoppen met roken bij patienten met COPD
 • De Ziektelastmeter in de dagelijkse praktijk: Een instrument voor ‘Zorg op maat’
 • Scholing: Diagnose COPD en dan…? De Film.
 • (On)verantwoord gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij patiënten met COPD
 • Referenties 


CAHAG Bulletin nummer 2-2017

Download pdf

 • Longziekten op het werk
 • Individuele COPD zorg door de praktijkverpleegkundige
 • Pilotonderzoek naar het aanbieden van persoonlijke medische uitslagen aan longpatiënten
 • Ziektelast van patiënten met COPD in de diverse zorglijnen in Nederland
 • ReferentiesCAHAG Bulletin nummer 1-2017

Download pdf

 • De NHG Kaderopleiding Astma en COPD: klaar voor de toekomst?
 • To shake or not to shake, that’s the question!
 • Het aanleren van inhalatietechniek bij patiënten met astma of COPD: de (meer)waarde van de patiëntenkaart
 • Individueel zorgplan in relatie tot de ziektelastmeter
 • ReferentiesCAHAG Bulletin nummer 3-2016

Download pdf

 • Seksualiteit en COPD, onbesproken maakt onbemind?
 • Overdiagnostiek van astma bij kinderen
 • Het voorspellen van exacerbaties in volwassen patienten met astma
 • Verklaringen voor de toename van astma
 • ReferentiesCAHAG Bulletin nummer 2-2016

Download pdf

 • CAHAG cursussen 2016 een groot succes
 • De bal(lon) ligt nu bij de patient
 • De optimale onderhoudsbehandeling van astma om exacerbaties te voorkomen
 • Referenties

 

CAHAG Bulletin nummer 1-2016

Download pdf

 • 2500e deelnemers CAHAG-scholingen
 • Optimale inhalatie-instructie bij patienten met longaandoeningen
 • COPD, gezondheidsstatus en klinisch relevante verandering
 • COPD in eerste lijn; voorspellen van kwalititeit van leven
 • Toename van de astmaprevalentie in de laatste decennia
 • Referenties


CAHAG Bulletin nummer 3-2015

Download pdf

 • Nieuwe coördinator kaderopleiding astma/COPD
 • Invloed van genetische verschillen op de effectiviteit van stoppen-met-roken behandelingen
 • Schema stoproken behandelingen
 • Tobacco Use Prevention among Adolsescents in primary Care, TUPAC
 • Screening van COPD in de huisartsenpraktijk; effectiviteit en haalbaarheid
 • Referenties


CAHAG Bulletin nummer 2-2015

Download pdf

 • In memoriam Thei Steenkamer
 • Astma Ketenzorg
 • De optimale behandelingsstrategie van astma in de huisartsenpraktijk
 • Stop-roken interventies op maat voor rokers met COPD?
 • Nieuw: boek Protocollaire astma/COPD-zorg


CAHAG Bulletin nummer 1-2015

Download pdf

 • Revisie NHG-Standaarden Astma en COPD 2015
 • Nieuwe referentiewaarden voor spirometrie: lust of last?
 • Hoe houden we alle ballonnen in de lucht?
 • Referenties


CAHAG Bulletin nummer 3-2014

Download pdf

 • Nederlandse huisarts weet weinig over voedselallergie
 • Het nut van provocatietesten bij de diagnostiek van astma
 • COPD en hartfalen
 • Referenties

 

CAHAG Bulletin nummer 2-2014

Download pdf

 • Astma bij kinderen: de nieuwe NHG-Standaard
 • Van piepen bij peuters bij astma bij kinderen. Bevindingen uit promotieonderzoek.
 • Focusgroeponderzoek naar de wensen, behoeftes en emoties van astma- en COPD-
  patienten met betrekking tot een online patientenportaal
 • ReferentiesCAHAG Bulletin nummer 1-2014

Download pdf

 • Niels Chavannes CAHAG vicevoorzitter
 • Bewegen en COPD
 • Prevalentie COPD op het platteland van Uganda
 • Ondersteuning door een astma/COPD-dienst voor de dagelijkse praktijk
 • Voetnoten/literatuurverwijzigen

 

CAHAG Bulletin nummer 3-2013

Download pdf

 • Nieuwe CAHAG-voorzitter Regien Kievits-Smeets
 • Wat is een exacerbatie bij astma en COPD?
 • Voorschrijven van inhalatiesteroiden aan kinderen: alleen bij recidiverend piepen!
 • Zelfmanagement bij COPD en exacerbaties. Bevindingen uit promotie-onderzoek
 • Voetnoten/literatuurverwijzingen


CAHAG Bulletin nummer 2-2013

Download pdf

 • CAHAG voorzitter stopt
 • Hoe gedeelde COPD-zorg dichter bij huis vorm te geven
 • Klinische fenotypering bij matig ernstig COPD
 • Samenwerking bij mensen met COPD in de palliatieve fase
 • Thuisarts.nl

CAHAG Bulletin nummer 1-2013

Download pdf

 • Spirometrie bij astma en COPD: wanneer alleen postmeting en wanneer pre- en postmeting?
 • Zorgstandaard astma Volwassenen
 • De waarde van de CRP-sneltest bij exacerbaties van COPD
 • Interview met de webmaster van www.astmacopdzorg.nl
 • Agenda
 • Voetnoten/literatuurverwijzingen

CAHAG Bulletin nummer 3-2012

Download pdf

 • E-nose, diagnostisch instrument van de toekomst?
 • Is 'priming' noodzakelijk bij reversibiliteitstesten en bij eerste gebruik van een voorzetkamer bij de patient?
 • Bronchiectasieen of gewoon een exacerbatie COPD/astma?
 • Agenda
 • Voetnoten/literatuurverwijzingen

CAHAG Bulletin nummer 2-2012

Download pdf

 • Mag mijn patiënt met astma/COPD vliegen?
 • Astma en duiken: is dit mogelijk?
 • Individueel zorgplan bij COPD
 • Ketenzorgprogramma COPD, hoe verloopt de patiënteninclusie?
 • Agenda

CAHAG Bulletin nummer 1-2012

Download pdf

 • Is zelfmanagement en vroegdetectie van exacerbaties bij patienten met COPD van belang?
 • Zuurstofsaturatie meten in de eerste lijn: overzicht do's en dont's in oximetry pocketguide
 • De patient van klager via lijder naar leider. Het scharnierconsult (2)
 • De ontwikkeling van de ziektelastmeter COPD
 • Agenda CAHAG
 • Referenties


CAHAG Bulletin nummer 3-2011

Download pdf

 • Inspanningsgeinduceerde luchtwegvernauwing en het onderscheid met inspanningsastma
 • Psychosociale problematiek bij COPD; hoe op te sporen?
 • Ziektelast bij COPD, hoe voorlopig te operationaliseren in het HIS?
 • Exacerbaties bij COPD, hoe te operationaliseren in het HIS?
 • Rectificaties CAHAG Bulletin nummer 2-2011
 • CAHAG-activiteiten
 • Referenties

CAHAG Bulletin nummer 2-2011

Download pdf

 • Osteoporose komt vaak voor bij COPD patienten in de tweede lijn ongeacht GOLD stadium
 • Multidisciplinaire COPD zorg in Maastricht/Heuvelland
 • Indacaterol geen meerwaarde boven bestaande langwerkende luchtverwijders
 • Helaas staat niet de laatste versie van het artikel over de meerwaarde van Indacaterol in dit Bulletin. Onze excuses hiervoor. In de laatste versie (klik hier) is de meest recente literatuur wel verwerkt. Met geel staat aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de gepubliceerde versie.
 • Sublinguale immunotherapie met huisstofmijnallergeen werkt niet bij kinderen in de huisartsenpraktijk
 • Hercertificatie CASPIR vastgesteld
 • Literatuur verwijzingen

CAHAG Bulletin nummer 1-2011

Download pdf

 • NIEUW! CAHAG scholingsaanbod ketenzorg/DBC COPD en astma
 • Roflumilast: een aanwinst bij COPD?
 • Vroegdetectie van COPD in de huisartsenpraktijk
 • De beleving van mensen met COPD in de palliatieve fase, deel 3
 • Optimale consultondersteuning COPD in een nieuw boek en via een nieuwe website
 • CAHAG-activiteiten

CAHAG Bulletin nummer 2-2010

Download pdf

 • Online astmabehandeling
 • Ketenzorg COPD-ervaringen: stap 1 diagnostiek
 • Psychologische zorg voor mensen met COPD in de palliatieve fase
 • Zorgstandaarden eerst evalueren
 • Huisartsen schrijven vaker de vaste combinaties ICS + LABA voor en controleren minder vaak dan de kinderarts
 • CAHAG-activiteiten
 • Referenties bij CAHAG Bulletin 2-2010

CAHAG Bulletin nummer 1-2010

Download pdf

 • De zorgstandaard-COPD: niet anders maar meer 'fine-tuning'
 • Palliatieve zorg voor mensen met COPD. Wanneer start de palliatieve fase? (deel 1)
 • CASPIR: COPD/Astma Spirometrie cursus
 • Pulse oximetrie: de vinger aan de pols bij COPD
 • Boekbespreking
 • CAHAG-activiteiten

CAHAG Bulletin nummer 3-2009

Download pdf

 • Angst en depressie bij patienten met COPD
 • Antibiotica bij de behandeling van COPD-exacerbaties
 • Ontwikkeling van de Zorgstandaard COPD
 • Het Astma Fonds zet zich in om COPD beter op de kaart te zetten
 • CAHAG activiteiten
 • Referenties behorende bij CAHAG Bulletin 3-2009

CAHAG Bulletin nummer 2-2009

Download pdf

 • Het gebruik van astma en COPD vragenlijsten in de huisartsenpraktijk
 • De onderwijscoordinator van de CAHAG
 • Risico's op en preventie van fracturen bij corticosteroiden voor astma en COPD
 • Vroegtijdig opsporen van COPD en de effecten op stoppen-met-roken
 • Stand van zaken rond de ontwikkelingen van de zorgstandaard COPD
 • CAHAG activiteiten

CAHAG Bulletin nummer 1-2009

Download pdf

 • Hoe codeer ik een dubbeldiagnose astma en COPD als ICPC R96 (astma) of R95 (COPD)?
 • Registratie van astma en COPD volgens ADEMD richtlijnen
 • De rol van een expertgroep binnen het NHG
 • CAHAG activiteiten

CAHAG Bulletin nummer 3-2008

Download pdf

 • Huisarts Kaderopleiding 'Lucht via Lijnen'
 • Hoe dienen turbine spirometers onderhouden, schoongemaakt en gecontroleerd te worden?
 • Prednisolon-test bij de diagnostiek van COPD en/of astma?
 • CAHAG activiteiten

CAHAG Bulletin nummer 2-2008

Download pdf

 • Spirometrie bij kinderen, deel 2: interpretatie
 • FENO, een nieuwe diagnostische test voor astma in de eerste lijn?
 • Actieplannen voor kinderen met astma op basis van symptoomscore of piekstroom?
 • Long Alliantie Nederland (LAN) in oprichting
 • CAHAG activiteiten

CAHAG Bulletin nummer 1-2008

Download pdf

 • Spirometrie bij kinderen, deel 1: doel en uitvoering
 • De saturatiemeter in de eerste lijn?!
 • Meten we de lichaamssamenstelling bij eerstelijns COPD patienten?
 • Reversibiliteit bij COPD, kan dat?
 • CAHAG activiteiten
 • Referenties behorend bij CAHAG Bulletin nr. 1-2008

CAHAG Bulletin nummer 4, 2007

Download pdf

 • Varenicline:een nieuwe generatie stop-roken medicatie
 • De praktijkwijzer astma/COPD; wat is er nieuw?
 • Beweegprogramma's voor patienten met licht tot matig COPD in de eerste lijn
 • Hoe kan kwaliteit van leven bij COPD- en astmapatienten het best in kaart worden gebracht bij het controleconsult?
 • CAHAG activiteiten
 • Literatuur behorend bij CAHAG Bulletin nummer 4

CAHAG Bulletin nummer 3, 2007

Download pdf

 • Op weg naar financiering ketenzorg COPD
 • Bewegen bij COPD, is ergometrie noodzakelijk?
 • Registratie van gegevens rond roken in het HIS
 • CAHAG activiteiten

CAHAG Bulletin nummer 2, 2007

Download pdf

 • COPD, hartfalen of allebei?
 • Luchtwegobstructie en normaalwaarden voor spirometrie bij ouderen
 • Zijn voedingsinterventies zinvol bij mild tot matig COPD en ondergewicht?
 • Indicatoren voor astma & COPD zorg in de huisartsenpraktijk
 • CAHAG Bulletin discussie
 • CAHAG activiteiten
 • Referenties behorend bij het CAHAG Bulletin 2, nummer 1

CAHAG Bulletin nummer 1, 2006

Download pdf

 • Is influenzavaccinatie bij kinderen met astma zinvol?
 • Stoppen met steroiden bij mild tot matig COPD?
 • CAHAG activiteiten
 • Referenties behorend bij het CAHAG Bulletin 1, 2006
 • Vragenlijst voor case-finding COPD

Publicaties

Overzichtspagina per CAHAG-lid vanaf 2000

Bindels Prof.dr. P.J.E.
Jacobs, Drs. J.E.
Schayck, Prof.dr. C.P. van
Smeele, Dr. I.
Thoonen, Drs. B.P.A.
Weel, Prof.dr. C. van
Chavannes, Dr. N.
Salomé, Ph.L.