CAHAG Bestuur

CAHAG Bestuur

De CAHAG heeft een bestuur dat besluiten neemt voor de dagelijkse gang van zaken en een kerngroep die het bestuur ondersteunt. Het bestuur wordt ondersteund door de CAHAG coördinator Marjan Veltman.

Het CAHAG bestuur bestaat uit:   

Regien Kievits - voorzitter

Niels Chavannes - vice-voorzitter, wetenschap

Lisette van den Bemt - penningmeester

Jean Muris - implementatie, PR & communicatie

Jiska Snoeck - wetenschap, conferentie

Maret Zonneveld - eHealth, implementatie