Nieuwsberichten

Actieplan voor ouders van kinderen met astma

24 april, 2017

In Nederlands hebben 60.000 kinderen tussen de vijf en elf jaar astma. Ondanks goed gebruiken van medicijnen kunnen astmaklachten toch plotseling toenemen en kan een astma-aanval ontstaan. Jaarlijks belanden daardoor 4000 kinderen in het ziekenhuis. Het Longfonds wil dat dit cijfer omlaag gaat en ontwikkelde daarom samen met zorgverleners en ouders het gratis Actieplan astma kinderen. Het actieplan helpt ouders klachten bij hun kind te herkennen en tijdig actie te ondernemen.

Vernieuwde landelijk uniforme zuurstofformulieren uitgebracht

13 maart, 2017

Circa 25.000 chronische longpatiënten zijn voor hun dagelijks functioneren letterlijk afhankelijk van zuurstof. De LAN wil bijdragen aan een kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zuurstofvoorziening voor deze kwetsbare groep longpatiënten.

Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname 1.0 uitgebracht

13 maart, 2017

Longaanvallen veroorzaken veel leed voor patiënten en hun naasten, met name omdat elke longaanval een sterke en meestal blijvende verhoging van de ziekte- en zorglast met zich meebrengt. COPD-patiënten liggen in totaal meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis als gevolg van longaanvallen (exacerbaties). Ongeveer de helft van de patiënten die zijn opgenomen worden datzelfde jaar één of meerdere malen heropgenomen. Circa 50% van de COPD zorgkosten zijn gerelateerd aan ziekenhuisopnames.

Winnaars best abstracts

13 maart, 2017

De 9e Conferentie die de CAHAG organiseerde op 19 januari jongstleden was een groot succes. Rondom het thema: “Longzorg, alles onder controle !?” werd een boeiend en zeer afwisselend programma gepresenteerd met diverse plenaire sprekers, jonge onderzoekers die hun onderzoeksresultaten in kleinere parallelsessies of op posters presenteerden en gevarieerde discussies aan de hand van stellingen.

Week van de longen

6 maart, 2017

Van maandag 10 tot en met donderdag 13 april 2017 vindt de eerste Week van de Longen plaats in De Heerlickheijd van Ermelo. De Week van de Longen bestaat uit de Longdagen en de Longartsenweek

Kaderopleiding Astma COPD start in september

5 maart, 2017

Kaderhuisartsen Astma en COPD zijn en blijven hard nodig. Immers, de zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. Daarom start er in september een nieuwe NHG Kaderopleiding Astma en COPD. Inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Fysiotherapie voorkomt longaanvallen bij COPD

22 februari, 2017

Fysiotherapeutische behandeling is de belangrijkste therapie bij COPD. Met geprotocolleerde fysiotherapie wordt gericht gewerkt aan de conditie. Hiermee kunnen longaanvallen worden voorkomen of uitgesteld zodat de longen niet verder achteruitgaan. Dat blijkt uit promotieonderzoek van klinisch epidemioloog, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut Emmylou Beekman van het Maastricht UMC+.

Mensen met slaapproblemen hebben grotere kans op astma

17 februari, 2017

Mensen met slaapproblemen zouden meer risico lopen om astma te ontwikkelen. Dat mensen met astma meer kans hebben op slaapproblemen was al aangetoond, maar nu zou het ook andersom het geval zijn.

Minderen met roken: zin of onzin?

17 februari, 2017

Als het niet lukt om te stoppen met roken, is minder sigaretten roken dan een goed alternatief? Dat is de kernvraag in de Factsheet Minderen met roken. Het antwoord: de gezondheidswinst bij structureel minderen is zo beperkt, dat volledig en in één keer stoppen het advies is en blijft.

CAHAG-Conferentie 2017: groot succes

13 februari, 2017

De 9e Conferentie die de CAHAG organiseerde op 19 januari jongstleden was een groot succes. Rondom het thema: “Longzorg, alles onder controle !?” werd een boeiend en zeer afwisselend programma gepresenteerd met diverse plenaire sprekers, jonge onderzoekers die hun onderzoeksresultaten in kleinere parallelsessies of op posters presenteerden en gevariëerde discussies aan de hand van stellingen.

1st IPCRG South Asian Scientific Conference

12 februari, 2017

Respiratory care in low resource settings: practical approaches

The International Primary Care Respiratory Group, IPCRG

12 februari, 2017

The International Primary Care Respiratory Group, IPCRG, has great pleasure in inviting you to our 5th Scientific Meeting hosted at The Medical Chambers (Domus Medica), Ljubljana, Slovenia from 17-18 May 2017.

Huisarts schrijft te vaak LABA/ICS-preparaten voor aan kinderen met astma

5 december, 2016

Tijdens de Netwerkdag van de CAHAG op 10 november j.l. liet Peter Merkus, kinderpulmonoloog in het RadboudUMC, zien dat duizenden kinderen onder de 12 jaar in Nederland van hun huisarts een combinatiepreparaat voorgeschreven krijgen.

Programma CAHAG Conferentie donderdag 19 januari 2017 bekend.

16 oktober, 2016

Donderdag 19 januari 2017 wordt voor de 9e keer de CAHAG Conferentie georganiseerd, welke plaatsvindt van 09.30 – 20.00 uur in de Domus Medica te Utrecht.

Rokende vaders onderschatten risico voor eigen baby

4 september, 2016

Vaders die roken, weten dat dat slecht is voor hun zwangere vrouw en hun kind. Alle reden om te stoppen, zegt driekwart van hen. Toch blijven de meeste vaders roken. De kans op longziekten en wiegendood is dan groter en deze kinderen krijgen niet de kans om rookvrij op te groeien. “De vader die serieus werk maakt van stoppen met roken, geeft de longen van zijn kind de gezonde start die elke ouder wenst”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds

Bulletins

Hier vindt u alle bulletins en publicaties