Het nieuwe nummer van het CAHAG bulletin staat online

Lees alles over de kaderopleiding astma en COPD, hulpmiddel bij inhalatie instructie en het individueel zorgplan in relatie tot de ziektelastmeter