Nieuwsberichten

Wijziging protocollen per 1 januari 2018

22 december, 2017

Per 1 januari 2018 wijzigt CAHAG de protocollen van haar nascholingen.

Stoppen met biologische ijking

30 november, 2017

Jarenlang hebben we bij de CASPIR-cursus de aanbeveling gedaan om - bij gebrek aan een ijkspuit - in ieder geval een biologische ijking uit te voeren. Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat dit niet zinvol is. De parameters (volumina en flow) waarop geijkt wordt, kunnen in de tijd bij één persoon dusdanig variëren dat het niet betrouwbaar genoeg is om hier de spirometer mee te ijken

Een doodnormale zaak

30 november, 2017

In een korte film voor Stivoro brengt Wefilm op pijnlijke wijze de misstanden in de tabaksindustrie aan het licht. De eerste zin in de film - 'Ik ben ongelukkig met mijn werk, net als de meesten hier trouwens, maar dat feit proberen we ontzettend te negeren' – zet de toon voor een confronterende video.

App Astmaatje helpt jongeren met astma

30 november, 2017

Astma is al vervelend genoeg. Zeker als je jong bent, wil je daar niet mee bezig zijn. Daarom hebben het Longfonds en Radboudumc Amalia kinderziekenhuis de handen ineengeslagen en de app Astmaatje ontwikkeld. Met deze app kunnen jongeren met astma bijhouden hoe het gaat en van welke prikkels ze last hebben. Zo helpt Astmaatje jongeren beter om te gaan met hun ziekte.

Het landelijk zorgpad COPD versie 1.0 nu in te zien

1 november, 2017

Het transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname beschrijft de zorg voor patiënten met COPD die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een longaanval.

Inschrijving adembenemend geopend!

1 november, 2017

De tweedaagse cursus Adembenemend vindt plaats op 1 en 2 februari 2018 te Papendal.

Nieuwe CAHAG bulletin

29 juni, 2017

Het nieuwe CAHAG bulletin is weer uit

Nieuwe opleiding voor kaderartsen astma en copd start in voorjaar 2018

9 juni, 2017

De zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn.

CAHAG-collega professor Thys van der Molen is recent benoemd tot Fellow van de Europese Respiratory Society

1 juni, 2017

Hij heeft deze benoeming gekregen op basis van “ lifelong achievement” op het gebied van onderzoek naar longziekten, met name astma en copd.

Het nieuwe nummer van het CAHAG bulletin staat online

11 mei, 2017

Lees alles over de kaderopleiding astma en COPD, hulpmiddel bij inhalatie instructie en het individueel zorgplan in relatie tot de ziektelastmeter

Actieplan voor ouders van kinderen met astma

24 april, 2017

In Nederlands hebben 60.000 kinderen tussen de vijf en elf jaar astma. Ondanks goed gebruiken van medicijnen kunnen astmaklachten toch plotseling toenemen en kan een astma-aanval ontstaan. Jaarlijks belanden daardoor 4000 kinderen in het ziekenhuis. Het Longfonds wil dat dit cijfer omlaag gaat en ontwikkelde daarom samen met zorgverleners en ouders het gratis Actieplan astma kinderen. Het actieplan helpt ouders klachten bij hun kind te herkennen en tijdig actie te ondernemen.

Vernieuwde landelijk uniforme zuurstofformulieren uitgebracht

13 maart, 2017

Circa 25.000 chronische longpatiënten zijn voor hun dagelijks functioneren letterlijk afhankelijk van zuurstof. De LAN wil bijdragen aan een kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zuurstofvoorziening voor deze kwetsbare groep longpatiënten.

Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname 1.0 uitgebracht

13 maart, 2017

Longaanvallen veroorzaken veel leed voor patiënten en hun naasten, met name omdat elke longaanval een sterke en meestal blijvende verhoging van de ziekte- en zorglast met zich meebrengt. COPD-patiënten liggen in totaal meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis als gevolg van longaanvallen (exacerbaties). Ongeveer de helft van de patiënten die zijn opgenomen worden datzelfde jaar één of meerdere malen heropgenomen. Circa 50% van de COPD zorgkosten zijn gerelateerd aan ziekenhuisopnames.

Winnaars best abstracts

13 maart, 2017

De 9e Conferentie die de CAHAG organiseerde op 19 januari jongstleden was een groot succes. Rondom het thema: “Longzorg, alles onder controle !?” werd een boeiend en zeer afwisselend programma gepresenteerd met diverse plenaire sprekers, jonge onderzoekers die hun onderzoeksresultaten in kleinere parallelsessies of op posters presenteerden en gevarieerde discussies aan de hand van stellingen.

Week van de longen

6 maart, 2017

Van maandag 10 tot en met donderdag 13 april 2017 vindt de eerste Week van de Longen plaats in De Heerlickheijd van Ermelo. De Week van de Longen bestaat uit de Longdagen en de Longartsenweek

Bulletins

Hier vindt u alle bulletins en publicaties